villosparet111Bilorientering er et orienteringsløp for biler. Deltagerne får oppgitt gjennomsnittshastigheter de skal holde seg til, det er ikke det å kjøre fortest som gjelder her. Deltagerne skal holde seg til en idealtid, og det er fartskontroller underveis. Kjører man for fort eller for sakte så blir en straffet med en prikk for hvert sekunds avvik fra idealtiden. Deltagerne får ikke kjøre ruten før konkurransen, de får utlevert kjøreordre og kart. Hvert team består av en fører og en kartleser. Et vanlig orienteringsløp er mellom 70 og 150 kilometer langt, og lengden på løpet kan variere fra en time til å gå over en hel natt.

Det er tre ulike klasser i bilorientering, klasse A, B og C. I klasse A er det i motsetning til klasse B nummererte kontroller. Løpene kan noen ganger være oppdelt i orienteringsetapper med transportetapper i mellom. Enkelte av etappene kan være noen minutter lange, andre kan være på opptil en time eller gå gjennom en hel natt. Dette er forskjellig fra løp til løp. Deltagerne bruker vanlige biler.

Det har siden 1983 vært avholdt norgesmesterskap i bilorientering, som er mest populært i de nordiske landene. Internasjonale konkurranser arrangeres av North Europan Zone Auto Navigation (NEZ).